فروشگاه خانه بذر بستری مناسب برای خرید انواع بذر صیفی جات مانند بذربادمجان , خیار , ذرت , فلفل , کدو ,گوجه فرنگی , نخود فرنگی و کلی گونه های با کیفیت برای کاشت می باشد.

بذر بادمجان (9)

بذر خیار (11)

بذر ذرت (7)

بذر سیب زمینی (1)

بذر فلفل (14)

بذر کدو (11)

بذر گوجه فرنگی (35)

بذر نخود فرنگی (1)

بذر هندوانه و خربزه (5)