فروشگاه خانه بذر بستری مناسب برای خرید انواع بذر صیفی جات مانند بذربادمجان , خیار , ذرت , فلفل , کدو ,گوجه فرنگی , نخود فرنگی و کلی گونه های با کیفیت برای کاشت می باشد .

بذر بادمجان (9)

بذر خیار (8)

بذر ذرت (7)

بذر سیب زمینی (1)

بذر فلفل (14)

بذر کدو (9)

بذر گوجه فرنگی (35)

بذر نخود فرنگی (1)

بذر هندوانه و خربزه (5)