فروشگاه خانه بذر بستری مناسب برای خرید انواع بذر گل های زینتی و آپارتمانی کمیاب از جمله لیمونیوم , قرنفل , کوچیا , آدونیس , آشلانتوس , آهار , اوبریتا , تکوما , تاج الملوک و کلی گونه های با کیفیت برای کاشت می باشد .

بذر بونسای (39)

بذر پیچک ها (39)

بذر گل ها (59)