راهنمای کاشت
  آوریل 22, 2023

  راهنمای کاشت هویج نانتس

  هویج در انواع خاک ها رشد می کند و بهتر است خاک دارای زهکشی خوبی…
  راهنمای کاشت
  آوریل 21, 2023

  راهنمای کاشت هویج زرد

  هویج در دو نوبت بهاره و پاییزه در زمینی که دارای خاک سبک و پوک می…
  راهنمای کاشت
  آوریل 21, 2023

  راهنمای کاشت بیبی ذرت یا بیبی کورن

  ذرت برای رشد به خاکی نیاز دارد که به سرعت خشک نشود و رطوبت را…
   آوریل 22, 2023

   راهنمای کاشت هویج نانتس

   هویج در انواع خاک ها رشد می کند و بهتر است خاک دارای زهکشی خوبی باشد. خاک کاشت برای بذر…
   آوریل 21, 2023

   راهنمای کاشت هویج زرد

   هویج در دو نوبت بهاره و پاییزه در زمینی که دارای خاک سبک و پوک می باشد کاشته می‌شود. قبل از…
   دکمه بازگشت به بالا