چغندر گیاهی یکساله تا چندساله است. در سال اول برگهای روزت با دمبرگ نسبتاً طولانی تولید میکند  و در سال دوم به فاز زایشی میرود.

فروشگاه خانه بذر بستری مناسب برای خرید با کیفیت ترین بذر ها برای کاشت می باشد.

نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36